Silverfix Protect

På lager

30,00 kr

Silverfix®-Protect beskytter dit sølv mod anløbning.
Når sølv anløber, skyldes det, at sølvet går i forbindelse med luftens svovlbrinte og danner forbindelsen sølvsulfid, der er sort og ind i mellem er changerende over i det metalblå. 
Silverfix®-Protect indeholder aktivt kul, der binder luftens svovlbrinte, og forhindrer anløbningen eller i hvert fald mindsker anløbnings-hastigheden. Dit sølv skal således ikke pudses så tit.
Inden du tager  Silverfix®-Protect i brug, opfordrer vi dig til at skrive dato på etiket-underlaget, hvorpåSilverfix®-Protect  nænsomt (så kullet ikke pulveriseres) lægges i dit skab eller skuffe tæt ved dit sølv. Det kan eventuelt lægges sammen med skeerne i bestikskuffen ( med posen opad). Virkningen af Silverfix®-Protect varer i mindst ½ år.
Vi har adskillige eksempler på, at Silverfix®-Protect har en virkning på over to år, hvor sølvbestikket stadig ser nypudset ud. "Kontrolskuffen" (uden  Silverfix®-Protect) var anløbent på under et halvt år.